Spoštovani starši!

Na podlagi sklepa Vlade RS in okrožnice MIZŠ z dne 14. 10. 2020 bomo vzgojno-izobraževalno delo za učence od 6. do 9. razreda v tednu od 19. do 23. 10. 2020 izvajali na daljavo.

Učenci od 1. do 5. razreda se izobražujejo v šoli.

Delo na daljavo za učence od 6. do 9. razreda bo potekalo  preko spletnih učilnic Arnes, s čimer so bili učenci seznanjeni in opolnomočeni (prejeli so AAI-uporabniški račun in geslo). Komunikacija med učenci in učitelji poteka v spletnih učilnicah, komunikacija med učitelji in starši pa preko e-pošte.

Učenci bodo prejemali navodila za delo dnevno v skladu s prilagojenim urnikom. Učno delo so učenci dolžni opravljati sprotno, vestno in odgovorno. Opravljanje zadolžitev bodo učitelji sprotno preverjali in učencem podajali povratne informacije v spletnih učilnicah. Učenci morajo biti za učitelje dosegljivi in odzivni. V kolikor učenec ne opravi dnevnih delovnih obveznosti iz razloga morebitnih težav z IKT ali bolezni, ste starši dolžni še isti dan to sporočiti razredniku. V primeru neodzivnosti učenca in neopravljanja dnevnih šolskih zadolžitev pri pouku na daljavo bomo zaradi neopravičenih ur dolžni ukrepati v skladu s šolsko zakonodajo.

V primeru morebitnih težav starši kontaktirate razrednika ali pokličete na šolo.

Zahvaljujemo se vam za podporo in pomoč ter vsem želimo uspešno delo v upanju, da se pouk čimprej za vse učence nadaljuje v šoli.

Lepo vas pozdravljam.

Ravnateljica zavoda

Danijela Apatič