Select Page

3. razred:

1. ura

8.20 – 9.05

2. ura

9.10 – 9.55

3. ura

10.25 – 11.10

4. ura

11.15 – 12.00

SLJ SPO MAT TJA

 

4. razred:

1. ura

8.20 – 9.05

2. ura

9.10 – 9.55

3. ura

10.25 – 11.10

4. ura

11.15 – 12.00

RU RU ŠPO NIT

 

5. razred:

1. ura

8.20 – 9.05

2. ura

9.10 – 9.55

3. ura

10.25 – 11.10

4. ura

11.15 – 12.00

ŠPO TJA RU RU

 

6. razred:

1. ura

8.20 – 9.05

2. ura

9.10 – 9.55

3. ura

10.25 – 11.10

4. ura

11.15 – 12.00

RU RU GOS-D
TIT-F
GOS-F
TIT-D

 

7. razred:

1. ura

8.20 – 9.05

2. ura

9.10 – 9.55

3. ura

10.25 – 11.10

4. ura

11.15 – 12.00

RU RU SLJ DKE

 

8. razred:

1. ura

8.20 – 9.05

2. ura

9.10 – 9.55

3. ura

10.25 – 11.10

4. ura

11.15 – 12.00

RU RU ZGO SLJ-1
MAT-2

 

9. razred:

1. ura

8.20 – 9.05

2. ura

9.10 – 9.55

3. ura

10.25 – 11.10

4. ura

11.15 – 12.00

RU RU TJA ŠPO