Select Page

Spoštovani.

Zeleni teden bo potekal v času od 12. 4. do 18. 4. 2021, ko bomo v sodelovanju z Občino Velika Polana in občinskimi društvi  izvajali dejavnosti za trajnostni razvoj. V tem tednu se bodo zvrstile planirane pestre, raznolike, kreativne, poučne in razvedrilne dejavnosti, tako v vrtcu, na razredni kot na predmetni stopnji, povezane z eko-vsebinami oz. projektom Zdrava šola kot način življenja.  Namen projekta za trajnostni razvoj je pomagati otrokom in učencem odkrivati pomembnost narave, da jo bodo čutili in vzljubili, jim privzgajati pozitiven ter prijazen odnos do nje. Projekt učence usmerja k zdravim potem, zdravemu načinu življenja, spreminjanju kulture obnašanja ter ravnanja do okolja in narave. Zeleni teden bomo že tradicionalno zaključili z očiščevalno akcijo. V času trajanja Zelenega tedna bo na ravni šole izveden tudi natečaj, in sicer likovni, literarni in multimedijski natečaj  V sožitju s polanskim naravnim bogastvom.

Letak

Natečaj