Select Page

Od 12. 4 do 18.4.2021 je potekal zeleni teden. Dejavnosti smo opravili predvsem učenci na predmetni stopnji, saj vreme ni bilo preveč primerno za mlajše učence.

V ponedeljek je bil dan zdrave šole, pogovarjali smo se, kaj za nas pomeni zdrava šola. Povedali smo, da se zdravo prehranjujemo, recikliramo, ne onesnažujemo okolja … Pri urah smo nekaj minut namenili tudi gibanju in sproščanju za boljše počutje.

Naslednji dan je predmetna stopnja imela načrtovano Eko branje oz. razredne delavnice. V 6. razredu smo se pogovarjali o jurjevanju, kako ga praznujemo, se na koncu odpravili še ven in zaigrali dramatizacijo. Predstave so bile smešne in zanimive.

V sredo smo nameravali izvesti pouk v naravi, kar pomeni, da bi na primer pri naravoslovju šli ven in raziskovali oziroma se učili o raznovrstnih rastlinah … Žal nam vreme ni bilo naklonjeno, zato smo morali ostati v razredih.

V četrtek smo se odpravili k Copekovemu mlinu, kjer smo imeli naravoslovni dan z naslovom Rečna šola. Dobili smo ogromno koristnih informacij o rekah Muri, Dravi ter Donavi, na gozdni učni poti obnovili znanje o drevesnih in živalskih vrstah, značilnih za Polanski log, se zabavali pri igri Corn Hole ter se seznanili z ambulanto za poškodovane štorklje. Na koncu smo z navdušenjem še krmili ovce in koze.

Naslednji dan je v okviru športnega dne potekala atletika. Zaradi Covid-19 smo morali tekmovati v mehurčkih pa tudi podelitev je bila posebej za fante in punce. Tekmovali smo v teku na 60 in 600 metrov, metanju vortexa in skakanju v daljino. Nekateri učenci razredne stopnje so ta dan sodelovali v teku podnebne solidarnosti. Tekli smo v solidarnosti do ljudi v revnejših državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo.

V soboto smo se vsi učenci in zaposleni na šoli udeležili organizirane očiščevalne akcije z namenom, da čim bolj očistimo našo okolico, v kateri živimo. Žal smo ugotovili, da smo še vedno premalo osveščeni o pomembnosti ohranjanja in skrbi za okolje.

Iza Jerebic, 6. a