šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

NPZ – za učence 6. in 9. razreda

Nacionalno preverjanje znanja

 

NPZ – Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ-ja zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

Cilj NPZ-ja je preverjanje doseganja standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev, s katerimi želimo:

  • Prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju,
  • Pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov,
  • Prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
  • Prispevati k enotnejšim merilom učiteljev pri ocenjevanju znanja in razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

 

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen.

Učenci 6. razreda pišejo preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in iz 1. tujega jezika.

Učenci 9. razreda pišejo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in iz tretjega predmeta. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septem­bru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Na naši šoli se bo preverjalo znanje iz fizike.

 

Terminski plan:

Datum Predmet 
7. 5. 2024 Slovenščina – 6. in 9. r
9. 5. 2024 Matematika – 6. in 9. r
13. 5. 2024

Angleščina – 6. r

Fizika – 9. r

 

Preverjanje traja eno uro, in sicer od 8.30 – 9.30 ure, za učence s posebnimi potrebami, ki imajo podaljšan čas pisanja pa od 8.30 – 10.00 ure oz. tako kot jim pripada po odločbi o usmerjanju.

 

Podrobnejše informacije o NPZ najdete na povezavi:https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/

 

Dostopnost