šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Šolski sklad

ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA 

Namen sklada:

 • Pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prispevkov staršev občanov, občanov, zbiralnih akcij učencev, iz prihodkov od prodaje izdelkov učencev in drugih virov;
 • Pomagati socialno šibkejšim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, delavnice, plavalni tečaji, šole v naravi…), nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Upravljanje sklada

Sklad upravlja Upravni odbor, ki ga imenuje Svet staršev OŠ Miška Kranjca Velika Polana.

Sestavljajo ga predstavniki staršev in predstavniki delavcev zavoda:

 • trije predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev (Anita Farkaš Bogdan, Andreja Časar, Matjaž Jerebic)
 • štirje predstavniki zavoda, ki jih predlaga Svet zavoda (Natalija Šimon, Andreja Kavaš, Darja Hajdinjak, Suzana Šajnovič).

Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Kandidiranje predstavnikov delavcev zavoda se opravi na Svetu zavoda najmanj 15 dni pred imenovanjem. Predstavnike sveta staršev pa izvolijo starši na svojem sestanku.

Na prvi seji Upravnega odbora sklada člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Predsednik je praviloma izvoljen izmed staršev.

Poraba sredstev

Iz sredstev šolskega sklada bomo pomagali financirati:

 • šole v naravi,
 • plavalne tečaje,
 • zaključne ekskurzije,
 • prevoze,
 • vstopnine,
 • kotizacije,
 • tekmovalnine,
 • nagrade učencem,
 • tabore,
 • delavnice,
 • nakup specialnih in didaktičnih pripomočkov,
 • nakup opreme za potrebe kvalitetnega poučevanja in učenja,
 • oglede gledaliških predstav.

 Program dela šolskega sklada

Vloga – šolski sklad

Dostopnost