Select Page

Podatki o šoli

Ravnateljica zavoda: Danijela Apatič

Poslovna sekretarka: Helena Brunec
Pedagoginja: Mirjam Törnar
Inkluzivna pedagoginja: Breda Vöröš
Vodja šolske prehrane: Suzana Kotnjek

Ustanovitelj OŠ Miška Kranjca: Občina Velika Polana
Šolski okoliš: Brezovica, Hotiza, Mala Polana in Velika Polana

Ostali zaposleni:

Kuharji: Kristjan Hozjan, Irena Lopert
Snažilci: Matejka Hozjan, Ciril Žerdin, Cecilija Žerdin, Irena Lopert

Telefonske številke:
ravnateljstvo: 02-573-58-42
tajništvo: 02-573-58-40
svetovalna služba: 02-573-58-43
faks: 02-573-58-48
e-mail: o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si
spletna stran šole: http://os-velikapolana.si
podračun šole: 01 387-603-06-85-975 (UJP M. Sobota)
identifikacijska številka: SI29619904