Select Page

Zaposleni

UČITELJI

Razred

Učitelj/razrednik

Poučuje predmete

 1. Natalija Šimon

Raz. pouk

 2.

Sanja Šimonka

Raz. pouk

 3. Bernarda Žalik

Raz. pouk

 4.

Andreja Kavaš

Raz. pouk

 5. Suzana Šajnovič

Raz. pouk

 8.

Lidija Smej

MAT, ROID

Anita Markoja (nadomešča Vesno Njenjić)

 SLJ, JV, OPB

Vesna Kramar (nadomešča Vesno Njenjić)

TJA

Vanja Švec

ZGO, GEO, DKE
 7.

Suzana Kotnjek

NAR, GOS, BIO, KEM, SHP

Anton Marton

ŠPO

Sandra  Hanžič

GUM, OPZ, MPZ

Tilen Matej Červek

LUM

Jasna Cigut

  druga strokovna delavka v prvem razredu

 9.

Mateja Sukič Kuzma

TJA, TJN

Alenka Mejaš

TJN, KNJ

 6.

Martina Ternar Gabor (nadomešča Valerijo Dravec Donša)

SLJ

Vlado Žalik

 FIZ, TIT

Breda Vöröš

ISP, DSP

Mirjam Törnar

svetovalno delo

Jelka Horvat

OPB

Zdenko Temlin

MAT, ROM

Tjaša Žalig

RaP, OPB, JV

Monika Matjašec (nadomešča Laro Puhan)

POŠ