šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Spoštovani starši!

V skladu s 14. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20objavljamo Seznam učnih gradiv in šolskih potrebščin za šol. l. 2024/2025, ki obsega učbenike, delovne in samostojne delovne zvezke ter druge šolske pripomočke in potrebščine po razredih, ki ga je predhodno potrdil Svet staršev OŠ Miška Kranjca Velika Polana na 3. redni seji dne 3. 6. 2024.

 V 1. triadi (učencem 1., 2. in 3. razreda) učna gradiva oz. komplete samostojnih delovnih zvezkov LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, 2, 3 v celoti FINANCIRA Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

 

Pomembno za predšolske otroke oz. bodoče učence 1. razreda in učence letošnjega 1. in 2. razreda oz. bodočega 2. in 3. razreda:

Predšolski otroci oz. bodoči učenci 1. razreda in učenci letošnjega 1. in 2. razreda oz. bodočega 2. in 3. razreda bodo GRADIVA (KOMPLET LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI) PREJELI v začetku novega šol. l. 2024/2025 V ŠOLI, saj so kompleti za učence 1. triade naročeni preko šole, kamor jih tudi dostavijoNaprošamo vas, da zaradi spremembe gradiva v samih kompletih le-te NE NAROČATE drugje.

 

Učbeniški sklad:

Šola na podlagi 4. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) brezplačno izposoja učencem učbenike in drugo učno gradivo iz učbeniškega sklada. Sem spadajo tudi delovni zvezki in učbeniki z elementi delovnega zvezka za PRVO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE OSNOVNE ŠOLE (1.‒3. razred), ki jih šola daje učencem v uporabo kot končnim uporabnikom.

Za BREZPLAČNO IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA izpolnite SPLETNO SOGLASJE najpozneje do torka, 18. 6. 2024. V kolikor spletnega soglasja ne izpolnite, učenec v šol. l. 2024/2025 ne bo mogel imeti brezplačno izposojenih učnih gradiv iz Učbeniškega sklada OŠ Miška Kranjca Velika Polana.

Povezava do spletnega soglasja: https://forms.gle/uEQ2xT7sp5VXRkqx5

 

Prilagamo Seznam potrebščin za šolsko leto 2024/2025 po razredih:

1. RAZRED:https://os-velikapolana.splet.arnes.si/files/2024/06/1.-RAZRED.pdf

 

2. RAZRED:https://os-velikapolana.splet.arnes.si/files/2024/06/2.-RAZRED.pdf

 

3. RAZRED:https://os-velikapolana.splet.arnes.si/files/2024/06/3.-RAZRED.pdf

 

4. RAZRED:https://os-velikapolana.splet.arnes.si/files/2024/06/4.-RAZRED.pdf

 

5. RAZRED:https://os-velikapolana.splet.arnes.si/files/2024/06/5.-RAZRED.pdf

 

6. RAZRED:https://os-velikapolana.splet.arnes.si/files/2024/06/6.-RAZRED.pdf

 

7. RAZRED:https://os-velikapolana.splet.arnes.si/files/2024/06/7.-RAZRED.pdf

 

8. RAZRED:https://os-velikapolana.splet.arnes.si/files/2024/06/8.-RAZRED.pdf

 

9. RAZRED:https://os-velikapolana.splet.arnes.si/files/2024/06/9.-RAZRED.pdf

 

Prilagamo tudi povezavo do spletne strani Kopija nova, kjer prav tako najdete Sezname učnih gradiv in šolskih potrebščina za šol. l. 2024/2025 naše šole s ponudbo za naročilo.

 

KOPIJA NOVA: https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=1dw&pmid=2mn5xcf7vmqo

 

Lep pozdrav,

  ravnateljica zavoda Danijela Apatič

Dostopnost